Logo PANS

Nasi Partnerzy

Jednym z celów strategicznych naszej Uczelni jest rozwijanie sieci współpracy lokalnej i regionalnej z udziałem kluczowych interesariuszy Uczelni, tj. jednostkami samorządu terytorialnego i regionalnego, instytucjami i organizacjami społecznymi, wiodącymi podmiotami gospodarczymi z obszaru Podkarpacia, a także szkołami i podmiotami szkolnictwa wyższego. Wprowadzenie profilu praktycznego zacieśniło współpracę PANS z biznesem i sektorem publicznym, której celem jest optymalne dopasowanie oferty kształcenia do zmieniających się potrzeb gospodarki, oczekiwań pracodawców i rynku pracy wobec absolwentów oraz zapewnienie studentom miejsc praktyk zawodowych.

Relacje z podmiotami zarówno z sektora gospodarczego, jak i sektora administracji publicznej, pełnią istotną rolę w rozwoju naszej Uczelni. Dlatego przykładamy dużą wagę do utrzymywania dobrych relacji z naszymi Partnerami z otoczenia społeczno-gospodarczego, jesteśmy otwarci na prowadzenie dialogu, w celu poznania ich potrzeb i poszerzania płaszczyzn współpracy. Wynikiem tego są liczne umowy i porozumienia o współpracy, zawarte z instytucjami, firmami, szkołami oraz uczelniami.