Logo PANS

Kontakt

DZIAŁ ROZWOJU I WSPÓŁPRACYDZIAŁ ORGANIZACJI I PROMOCJIDZIAŁ INFRASTRUKTURY

Prorektor ds. rozwoju i współpracy

dr Sławomir Solecki

Kolegium Techniczne, pokój nr 3.45 (II piętro)

e-mail: drw@pansp.pl

Sekretariat Prorektora ds. rozwoju
i współpracy:

Telefon: +48 16 73 55 212  


Kierownik Działu Rozwoju i Współpracy 

mgr Małgorzata Wałczyńska-Gancarz

Kolegium Techniczne, pokój nr 3.46 (II piętro)

Telefon: +48 16 73 55 212

e-mail: m.walczynska-gancarz@pansp.pl

Patronaty Rektora:  

Kierownik Działu Organizacji i Promocji  

mgr Marcin Sowiński

Kolegium Wschodnie, pokój nr 1.26 (parter)

Telefon: +48 16 73 55 202

e-mail: m.sowinski@pansp.pl

Wynajem Sal:

mgr Agata Uchniowska

Pałac Lubomirskich, pokój nr 2 (parter)

Telefon: +48 16 73 55 132

e-mail: a.uchniowska@pansp.pl